Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
84
jmenný prostor:
urn:ogc:def:crs:CRS
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
kód:
urn:ogc:def:crs:EPSG:4326
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód:
urn:ogc:def:crs:EPSG:5514
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/102067
kód:
urn:ogc:def:crs:EPSG:102067
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/28403
kód:
urn:ogc:def:crs:EPSG:28403
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
kód:
urn:ogc:def:crs:EPSG:4258
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035
kód:
urn:ogc:def:crs:EPSG:3035
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
urn:ogc:def:crs:EPSG:32633
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32633
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
urn:ogc:def:crs:EPSG:102100
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/102100
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/102113
kód:
urn:ogc:def:crs:EPSG:102113

Identifikace

identifikace služby:
citace:
Citace:
název:
Aleje a stromořadí
kalendářní datum:
Datum:
datum:
27.3.2015
událost:
creation
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
CZ-45249130-WMS_CENIA_ALEJE
jmenný prostor:
CENIA
abstrakt:
Služba zobrazuje vrstvy alejí a stromořadí. Vrstvy význačných alejí české krajiny jejichž tvůrcem je Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. vznikly v rámci grantu Ministerstva kultury "MKČR - NAKI - DF12PO1OVV050". Další vrstva zobrazuje aleje a stromořadí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, jejímž tvůrcem je Centrum pro podporu občanů Arnika (Arnika - Aleje a stromořadí).
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
název organizace:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
funkce v organizaci:
GIS administrator
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Vršovická 1442/65
město:
Praha 10
poštovní kód (PSČ):
100 10
země:
Česká republika
e-mail:
geoportal@cenia.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.cenia.cz/
role:
custodian
zodpovědná strana:
název organizace:
Centrum pro podporu občanů Arnika
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Chlumova 221/17
město:
Praha
poštovní kód (PSČ):
130 00
země:
Česká republika
e-mail:
marcela.klemensova@arnika.org
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://arnika.org
role:
resourceProvider
zodpovědná strana:
název organizace:
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Květnové nám. 391
město:
Průhonice
poštovní kód (PSČ):
252 43
e-mail:
hendrych@vukoz.cz
e-mail:
bendikova@vukoz.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.vukoz.cz
role:
resourceProvider
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/lc
klíčové slovo:
Krajinný pokryv
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
infoMapAccessService
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/infoMapAccessService
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1205
název:
Nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat, část D 4, Klasifikace služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
datum:
19.1.2010
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
aleje
klíčové slovo:
stromořadí
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/conditionsUnknown
další omezení:
žádné podmínky neplatí
Typ služby:
view
verze typu služby:
3.11
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
16.60767
zem. délka - východ:
18.839896
zem. šířka - jih:
48.91531
zem. šířka - sever:
50.548423
typ vazby:
tight
operace:
popis operace:
název operace:
GetCapabilities
DCP:
WebServices
bod přiipojení:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://geoportal.gov.cz/arcgis/services/CENIA/cenia_aleje/MapServer/WmsServer?
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
protokol:
OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
popis operace:
název operace:
GetMap
DCP:
WebServices
bod přiipojení:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://geoportal.gov.cz/arcgis/services/CENIA/cenia_aleje/MapServer/WmsServer?
protokol:
OGC:WMS-1.3.0-http-get-map
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-map
popis operace:
název operace:
GetFeatureInfo
DCP:
WebServices
bod přiipojení:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://geoportal.gov.cz/arcgis/services/CENIA/cenia_aleje/MapServer/WmsServer?
protokol:
OGC:WMS-1.3.0-http-get-featureinfo
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-featureinfo
popis operace:
název operace:
esri_wms:GetStyles
DCP:
WebServices
bod přiipojení:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://geoportal.gov.cz/arcgis/services/CENIA/cenia_aleje/MapServer/WmsServer?
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-styles
protokol:
OGC:WMS-1.3.0-http-get-styles
vázaný zdroj:
href:
http://geoportal.gov.cz/php/micka/csw?Service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&id=5515219d-7560-431c-8082-6cfbc0a80138#_5515219d-7560-431c-8082-6cfbc0a80138
název:
Aleje a stromořadí
href:
http://geoportal.gov.cz/php/micka/csw?Service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&id=56386434-e814-49ec-a6db-0809c0a80138#_56386434-e814-49ec-a6db-0809c0a80138
název:
Význačné aleje české krajiny
href:
http://geoportal.gov.cz/php/micka/csw?Service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&id=5677f4e4-0728-4668-9de8-0d9bc0a80138#_5677f4e4-0728-4668-9de8-0d9bc0a80138
název:
Význačné aleje české krajiny dle 1. vojenského mapování

Distribuce

Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://geoportal.gov.cz/arcgis/services/CENIA/cenia_aleje/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
protokol:
OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
funkce on-line zdroje:
download

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
service
popis úrovně:
MD_ScopeDescription:
další:
služba
zpráva:
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/976
název:
Nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
20.10.2009
vysvětlení:
Viz odkazovanou specifikaci
prošlo:
1

Metadata

ID metadatového záznamu:
55156788-ca1c-456d-90e9-523bc0a80137
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
service
Úroveň v hierarchii (jméno):
služba
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
funkce v organizaci:
GIS administrator
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Vršovická 1442/65
město:
Praha 10
poštovní kód (PSČ):
100 10
země:
Česká republika
e-mail:
geoportal@cenia.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.cenia.cz/
role:
pointOfContact
datumové razítko:
11.1.2016
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006