Význačné aleje české krajiny dle 1. vojenského mapování

Lokalizace historických alejí české krajiny jako výsledek studia historických podkladů - map 1. vojenského mapování v rámci programu Národní a kulturní identita Ministerstva kultury České republiky, projekt "MK-DF12P01OVV050. Význačné aleje české krajiny, VÚKOZ v.v.i., Průhonice, 2012-2015
datová sada
: CZ-00027073-ALEJE-1VM-2015
čeština
Životní prostředí
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Prostorový rozsah:
12.05, 48.53, 16.71, 51.17
revize: 21.12.2015
01.01.1764 - 01.01.1783
vektor
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
email: bendikova@vukoz.cz
Role: správce

Kvalita

Linie alejí byli do podkladové mapy zakresleny na základě přibližné lokalizace alejí identifikovaných na rastrových snímcích otisků 1. vojenského mapování v současné mapě Základní mapy ČR 1:50 000.
Odpovídající měřítko: 1: 50000

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5677f4e4-0728-4668-9de8-0d9bc0a80138
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
email: bendikova@vukoz.cz
Role: kontaktní bod
02.12.2021

Příbuzné zdroje