AOPK ČR - INSPIRE Bioregiony

Kompozice zobrazuje prostorová data s vymezením biogeografických oblastí dle evropské směrnice o stanovištích (EEC/92/43) na území ČR.
aplikace - MapContext
WMC 1.1.0
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119: CENIA:
nature
Volná:
bioregiony
bio-geographical regions
ochrana přírody
revize: 24.11.2017
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 4, 148 00, Česká republika
tel: 283069121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Generated from WMC file.

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5a0afb7f-2414-4653-8fad-17e2c0a80138
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 4, 148 00, Česká republika
tel: 283069121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: kontaktní bod
28.08.2020

Příbuzné zdroje