Skip navigation
495X330___umava_jezero-laka05-aforti-it

PŘÍRODNÍ PARKY PLZEŇSKÉHO KRAJE (SOUČASNÝ STAV)

Přírodní parky se vyhlašují za účelem ochrany specificky utvářeného krajinného rázu s estetickými i přírodními hodnotami, které však nejsou takového významu, aby bylo nutné zřizovat pro ně zvláště chráněné území s přísným ochranným režimem. Přírodní parky zřizuje krajský úřad obecně závazným předpisem, v němž stanoví omezení takového využívání území, které by mohlo znamenat jeho zničení, poškození nebo narušení. Legislativně je tento institut ošetřen v § 12, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Celkem je na území Plzeňského kraje vyhlášeno 25 přírodních parků. Jejich celková výměra činí 168761 ha. Rozlohou největším přírodním parkem je PP Český les – Tachov (41093 ha), naopak nejmenším je PP Zelenov (307 ha).

Č.  Název  Výměra  [ ha ]  Zakládací listina  Rok vyhlášení 
Brdy  6745,3  Vyhláška ONV Plzeň-jih  1985 
Buděticko  4553,1  vyhláška OkÚ Klatovy  1994 
Buková hora  2850,4  vyhláška ONV Plzeň-jih  1983 
Český les - Domažlice  33618,0  vyhláška OkÚ Domažlice  1990 
Český les - Tachov  41093,0  vyhláška OkÚ Tachov č. 4/94  1994 
Hadovka  1985,5  vyhláška OkÚ Tachov č. 4/95  1995 
Horní Berounka  10105,1  nařízení OkÚ Rokycany, Plzeň-sever a Magistrátu m. Plzně   1995 
Horní Střela  7535,0  vyhláška ONV Plzeň-sever  1978 
Hřešihlavská  978,8  vyhláška ONV Plzeň-sever  1978 
10  Kakov - Plánický hřeben  982,9  vyhláška ONV Plzeň-jih  1982 
11  Kamínky  722,3  vyhláška ONV Rokycany  1979 
12  Kašperská vrchovina  5156,9  vyhláška ONV Klatovy 262/81  1981 
13  Kochánov  8560,0  vyhláška ONV Klatovy  1986 
14  Kornatický potok  2662,1  nařízení OkÚ Plzeň-jih č. 4/01  2001 
15  Kosí potok  4376,3  nařízení OkÚ Tachov č. 3/95  1995 
16  Manětínská  8832,5  vyhláška ONV Plzeň-sever  1978 
17  Plánický hřeben  7900,2  vyhláška ONV Klatovy 446/79  1979 
18  Pod Štědrým  2554,6  vyhláška ONV Plzeň-jih  1978  
19  Radeč  5999,3  vyhláška ONV Rokycany  1979 
20  Rohatiny  1139,4  vyhláška ONV Plzeň-sever  1978 
21  Sedmihoří  2762,1  vyhlášky OKÚ Domažlice č. 5/94 a č. 434/94  1994 
22  Trhoň  4093,4  vyhláška ONV Rokycany  1979 
23  Úterský potok - západ  1800,3  nařízení 2/97  1997 
24  Valcha  1446,9  vyhláška OkÚ Tachov č. 6/94  1994 
25  Zelenov  307,1  vyhláška ONV Domažlice č. 413/87  1987 
Celkem přírodní parky v Plzeňském kraji  168760,5